Obligații ale cetățenilor privind aprobarea Programului de măsuri de îmbunătățire a activității de gospodărire și înfrumusețare a comunei Sohatu, județul Călărași

10 mai 2022 | Anunturi

Obligații ale cetățenilor în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Loca! nr. 14/30.06.2021 privind aprobarea Programului de măsuri de îmbunătățire a activității de gospodărire și înfrumusețare a comunei Sohatu, județul Călărași

  • CURĂȚĂM și ÎNTREȚINEM curțile, grădinile, terenurile și împrejurimile acestora;
  • MENȚINEM CURĂȚENIA/ TUNDEM VEGETAȚIA pe porțiunea din dreptul gospodăriei;
  • CURĂȚĂM și ÎNTREȚINEM șanțurile, rigolele și podețele aferente imobilului;
  • CURĂȚĂM mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
  • ÎNCHEIEM contract prestări servicii cu operatorul de salubrizare.

Nerespeciarea obligațiilor de către cetăleni constituie contravenție și se sancționează cu AMENDĂ între 400 și 2,500 lei.

ESTE INTERZIS A DETERIORA SAU DISTRUGE semnele, indicatoarele de orice fel. panouri, locuri de atlșaj. becuri și instalații de iluminat public, lucrări și instalații de alimentare cu apă. zonele verzi, spațiilor și instalațiilor de joacă pentru copii, terenuri de sport sau alte bunuri din domeniul public sau privat al comunei Sohatu. Nerespeciarea obligațiilor de către cetățeni constituie contravenție și se sancționează cu AMENDA între 500 și 2.500 lei.

Obligații ale cetățenilor în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 11/10.06.2020 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor pe raza comunei Sohatu, județul Călărași:

  • COLECTĂM DEȘEURI LE SELECTIV în recipiente proprii sau în sacii dislribuiți de deșeuri reciclabile, neamestecate cu deșeuri biodegradabilc (iarbă, frunze, crengi);
  • NU ABANDONĂM SAU ARUNCĂM DEȘEURI MENAJERE, DEȘEURILE RECICLABILE (hârtie, carton, plastic, doze aluminiu, sticlă), GUNOIUL DE GRAJD, DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DESFIINȚĂRI, ECHIPAMENTE ELECTRICE Șl ELECTRONICE, ACUMULATORI Șl DEȘEURI VOLUMINOASE, INCLUSIV SALTELE ȘI MOBILĂ) pe străzi, trotuare, drumuri agricole, terenuri intravilane sau extravilane, malurile apelor, canale și alte locuri nepermise;

Nerespeciarea obligațiilor de către cetățeni constituie contravenție și se sancționează cu AMENDA intre 100 și 300 lei. Contravenientul suportă contravaloarea operațiunilor de ridicare a deșeurilor și de igienizare a locului in care s-a constatat contravenția.