Intenție de elaborare plan urbanistic general

22 iun. 2023 | Anunturi

Argumentare: necesitatea reactualizării documentație de urbanism – Plan Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, document de interes public care reglementează teritoriul intravilan și extravilan al comunei Sohatu, în vederea stabilirii permisiunilor și restricțiilor pentru autorizarea tuturor obiectivelor de investiție, publice și private. Inițiator: Comuna Sohatul, județul Călărași prin Primărie.​