Formulare tip

Pentru cladiri – acte necesare:

Copie CI
Actele casei (Contract de vanzare cumparare, mostenire, succesiune, donatie, etc.)

Pentru certificat fiscal – acte necesare:

Copie CI
Actele casei ( Contract de vanzare cumparare, mostenire, succesiune, donatie, etc.)
Cerere pentru eliberarea certificatului fiscal.

Pentru inmatriculare/radiere auto – acte necesare:

Copie CI
Contract de vanzare cumparare (5 formulare de contract)
Copie carte masina
Pentru radiere se plateste inpozitul pentru masina in anul in curs.

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale,nerezidentiale sau cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor fizice – ITL 001

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale,nerezidentiale sau cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor juridice – ITL 002
Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoanele fizice – ITL 003
Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoanele juridice – ITL 003
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice si juridice – ITL 005

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice si persoanelor juridice – ITL 006

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice – ITL 008

Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – ITL 010

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local – ITL 012

Declaratie privind taxa de salubrizare pentru persoanele fizice

Descarca document

Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

Fisa de inmatriculare auto