Stat de functii

TABEL CU MINIMUL ȘI MAXIMUL VENITURILOR SALARIALE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOHATU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI pentru luna DECEMBRIE 2021

-lei-

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE CONDUCERE FUNCȚII DE EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 3954 3879
2. Personal contractual 1590 3424

TABEL CU MINIMUL Șl MAXIMUL VENITURILOR SALARIALE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOHATU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI pentru luna DECEMBRIE 2020

-lei-

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE CONDUCERE FUNCȚII DE EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 4505 5707
2. Personal contractual 1942 3414