Stat de functii

TABEL CU VENITURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOHATU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

La data de 30.09.2023 în conformitate cu Legea nr. 153/2017 art.33

Nr.crt.

Funcția 1

Salariul de
baza
/indemnizația
Sporuri Valoarea
nominală
anuală a
voucherelor
de vacanță
Indemnizația
de hrană
acordată
lunar
1 Primar 10.350
2 Viceprimar 8.050
3 Consilier
primar
7.312 1450
4 Consilier
superior
8.050 1450 347
5 Inspector
asistent
7.253 1450 347
6 Agent
agricol
5.204 1450 347
7 Secretar
dactilograf
6.337 1450 347
8 Casier 5.415 1450 347
9 Bibliotecar 6.230 1450 347
10 Asistent
personal
3.000 Spor
vechime
1450 347
11 Personal
de serviciu
3.000 1.450 347
11 Consilier
local
1.035

Tabel cu minimul și maximul veniturilor salariale nete achitate personalului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Sohatu județul Călărași

SEPTEMBRIE 2022

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 3879 3954
2. Personal contractual 1590 3424

MARTIE 2022

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 3879 3954
2. Personal contractual 1590 3424

MARTIE 2021

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚI
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 3879 3954
2. Personal contractual 1590 3424

SEPTEMBRIE 2021

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 3879 3954
2. Personal contractual 1590 3424

MARTIE 2020

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 6799 6799 2287 5785
2. Personal contractual 1958 3287

SEPTEMBRIE 2020

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 4566 4566 2437 4566
2. Personal contractual 1942 3424

MARTIE 2019

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 6595 6595 2103 5583
2. Personal contractual 1216 3085

SEPTEMBRIE 2019

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 6799 6799 2278 5737
2. Personal contractual 1216 3287

MARTIE 2018

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 6025 6025 1931 5100
2. Personal contractual 1523 2817

SEPTEMBRIE 2018

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE
CONDUCERE
FUNCȚII DE
EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 6025 6025 1931 5100
2. Personal contractual 1523 2817

TABEL CU VENITURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOHATU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI LA DATA DE 31.03.2023 ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.L 53/2017 ART.33

Nr.crt. Funcția Salariul de
baza
/indemnizația
Sporuri Valoarea
nominală
anuală a
voucherelor
de vacanță
Indemnizația
de hrană
acordată
lunar
1 Primar 9360
2 Viceprimar 7280
3 Consilier
primar
6612 1450
4 Consilier
superior
7280 1450 347
5 Inspector
asistent
6400 1450 347
6 Agent
agricol
5045 1450 347
7 Secretar
dactilograf
6058 1450 347
8 Casier 5088 1450 347
9 Bibliotecar 5955 1450 347
10 Asistent
personal
3000 Spor
vechime
1450 347

11

1

Consilier
local
936
stat 1
stat 2

TABEL CU MINIMUL ȘI MAXIMUL VENITURILOR SALARIALE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOHATU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI pentru luna DECEMBRIE 2021

-lei-

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE CONDUCERE FUNCȚII DE EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 3954 3879
2. Personal contractual 1590 3424

TABEL CU MINIMUL Șl MAXIMUL VENITURILOR SALARIALE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOHATU JUDEȚUL CĂLĂRAȘI pentru luna DECEMBRIE 2020

-lei-

Nr.crt. CATEGORIA FUNCȚII DE CONDUCERE FUNCȚII DE EXECUȚIE
minim maxim minim maxim
1. Funcționari publici 4505 5707
2. Personal contractual 1942 3414
stat de functii 1
stat de functii 2