Prezentarea comunei

Coordonatele primăriei comunei Sohatu

Persoane din conducerea primariei: Primar: Catalin Iordache
Viceprimar: Odorg Claudia-Mariana

Numele satelor aflate în administrație: Sohatu, Progresu
Suprafața: 8417 ha
Intravilan: 556 ha
Extravilan: 7861 ha
Populație: 3558
Gospodării: 1686
Nr. locuințe: 1686
Nr. grădinițe: 2
Nr. scoli: 2

Așezarea geografică:
Comuna este situată în partea de vest a judeţului Călăraşi – 35 km Bucureşti

Activități specifice zonei: Agricultură
Creşterea animalelor
Activități economice principale: Creşterea şi reproducerea bovinelor, caprinelor
Creşterea şi îngrăşarea porcinelor
Obiective turistice: Cabană de vânătoare
Baltă de pescuit Sohatu