Proiecte de hotarari

2021

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Drăgan Ștefan

2020

2013

Propunerile şi sugestiile cu privire la proiectele de hotărâre se vor depune la registratura Primăriei comunei Sohatu până cel tărziu cu o zi înainte de data şedintei Consiliului Local Sohatu.
Persoana de contact: Mircea Mirela – secretar dactilograf.

2012