Componenta

Componența Consiliului Local Sohatu

BARBU MARIA

consilier

PSD

BARBU MARIAN

consilier

PSD

DUMITRU GRIGORE

consilier

PSD

GHIȚĂ EMIL

consilier

PNL

NAE ION

consilier

PSD

NIȚĂ DIANA

consilier

PNL

ODOROG CLAUDIA MARIANA

consilier

PNL

PETRACHE VASILE

consilier

PNL

STAN FLORENTINA

consilier

PSD

TERTELIU IULIAN-MIHAI

consilier

PNL

ȚÂRDEA AUREL

consilier

PNL

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sohatu, județul Călărași

I. Comisia pentru administrație publică locală – juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor.

1. Terteliu Mihai-Iulian
2. Odorog Claudia-Mariana
3. Petrache Vasile
4. Dumitru Grigore
5. Barbu Marian

II. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

1. Odorog Claudia-Mariana
2. Niță Diana
3. Țârdea Aurel
4. Barbu Maria
5. Barbu Marian

III. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

1. Țârdea Aurel
2. Ghita Emil
3. Petrache Vasile
4. Stan Florentina-membru
5. Nae Ion-membru

Adresa: Comuna Sohatu, Sat Sohatu, Strada Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 54.
Localitatea: Sohatu
Judet: Călărași
Tara: România
Cod postal: 917225

Telefon0242-517005
Fax automat: 0242-517182

Adresa de e-mail: registratura@primariasohatu.ro