ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

Stimați cetățeni, Vă aducem la cunoștință că până la data de 18 noiembrie 2023 pot fi depuse personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, cereri pentru emiterea titlurilor de proprietate, în baza Legii nr. 123/2023 privind modificarea art. 27 alin (1) din Legea...
Anunt de interes public

Anunt de interes public

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că Primăria comunei Sohalu are in implementare proiectul de înregistrare sistematică a imobilelor situate în intravilanul comunei Sohatu (satul Sohatu și satul Progresul în sistemul de cadastru și carte funciară situate pe...