Anunt

Anunt

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionale în administrația publică, Consiliul Local al comunei Sohatu județul Călărași, anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din...
Anunț

Anunț

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala în administrația publică, Consiliul Local al comunei Sohatu județul Călărași, anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri: Proiect de hotărâre privind închiderea exercițiului...
Anunt Public

Anunt Public

Stimați cetățeni, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 714/2022, privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate,...