Intenție de elaborare plan urbanistic general

Intenție de elaborare plan urbanistic general

Argumentare: necesitatea reactualizării documentație de urbanism – Plan Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, document de interes public care reglementează teritoriul intravilan și extravilan al comunei Sohatu, în vederea stabilirii...
Anunț

Anunț

Primăria comunei Sohatu, cu sediul în comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 54, județul Călărași, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum...
Anunt

Anunt

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala în administraţia publică, Consiliul Local al comunei Sohatu judeţul Călăraşi, anunţă elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri: Proiect de hotărâre privind închiderea exercițiului...
Intenție de elaborare plan urbanistic general

Anunt

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionale în administrația publică, Consiliul Local al comunei Sohatu județul Călărași, anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din...