Anunt Public

20 oct. 2022 | Anunturi

Stimați cetățeni,

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 714/2022, privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate,

Vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 11, alin (2) din anexa la H.G. nr. 714/2022, aveți obligația ca în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare (respectiv până la data de 27 Noiembrie 2022) să înregistrați la Primăria Sohatu sistemele individuale de colectare a apelor uzate (haznale);

Vă punem în vedere faptul că nedeclararea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, aplicată de către personalul Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul Autorității de Gospodărire a Apelor.

VA RUGĂM SA NE SPRIJINIȚI PRIN DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNȚ!


Informare20102022153146