Anunț public privind decizia etapei de încadrare

1 sept. 2022 | Anunturi

UAT SOHATU prin dl. Primar IORDACHE Catalin cu sediul in județul Calarasi, comuna Sohatu, satul Sohatu, strada Barbu Stcfanescu Delavrancea, nr. 54, titular al proiectului Reabilitarea Si Extinderea Sistemului De Alimentare Cu Apa In Sat Sohatu Si Sat Progresu, Comuna Sohatu, Județul Calarasi”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ΛΡΜ CALARASI, pentru proiectul “Reabilitarea Si Extinderea Sistemului De Alimentare Cu Apa In Sat Sohatu Si Sat Progresu, Comuna Sohatu, Județul Calarasi”, propus a fi amplasat in județul Calarasi, Comuna Sohatu, satul Sohatu si Progresu, nr. cadastral 25496.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Șoseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum și la următoarea adresă de internet: apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile dc la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului

Prezentul anunț va fi publicat atat in presa cat si la sediul administrației locale pe teritoriul careia se va realiza investiția.