ANUNȚ PUBLIC

17 oct. 2023 | Anunturi

Stimați cetățeni,

Vă aducem la cunoștință că până la data de 18 noiembrie 2023 pot fi depuse personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, cereri pentru emiterea titlurilor de proprietate, în baza Legii nr. 123/2023 privind modificarea art. 27 alin (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească deținătorii/moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au fost predate sau nu li s- au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, sunt următoarele:

a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.