Anunt privind combaterea buruienii Ambrozia

3 Jun 2021 | Anunturi

Aducem la cunoștință locuitorilor comunei Sohatu că, în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2018, modificată prin Legea nr. 129/2020 privind combaterea buruienii ambrozia, au obligația ca cel târziu până la data de 30 iunie, să întreprindă lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire. smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează conform prevederilor legale.