Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

28 mai 2021 | Anunturi

Unitatea Administrativ Teritorială SOHATU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3,10, 55, 56, 61, 76, 89,119,133 din UAT SOHATU, începând cu data de 09.06.2020 pe o perioadă de 60 de zile, în locația: sediul Primăriei Sohatu, comuna Sohatu, sat Sohatu, Strada Barbu Ștefanescu Delavrancea nr. 54, Județul Călărași, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării :09.06.2021
Data de sfârșit a afișării: 08.08.2021

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți deținători, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare/contestații care își va desfășura activitatea timp de 60 zile începând cu data de 09.06.2021, în fiecare zi de miercuri între orele 9:00 15:00 la sediul Primăriei

Comunei Sohatu, și de luni – vineri între orele 10:00 – 15:00 la numerele de telefon 0242/517005; mobil. 0745.510.642.

Informații privind Programul national de cadastru și carte funciară 2015- 2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Notă: Prezentul anunț este publicat cu cel puțin 5zile înainte de publicarea documentelor tehnice într-un ziar de largă circulație, într-un ziar local, la sediul primăriei, pe pagina de internet a ANCPI.