Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

14 iul. 2023 | Anunturi

U.A.T. COMUNA SOHATU din județul Călărași anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 87, 92, 98, începând cu data de 25.07.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Sohatu, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • Data de început a afișării: 25.07.2023
  • Data de sfârșit a afișării: 22.09.2023

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți deținători, la sediul Primăriei Comunei Sohatu și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,
IORDACHE CĂTĂLIN