Anunt

10 feb. 2023 | Anunturi

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionale în administrația publică, Consiliul Local al comunei Sohatu județul Călărași, anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Sohatu a imobilului C, Cămin Cultural , comuna Sohatu, sat Progresu, în suprafață de 373 mp, înscris în CF 20843, în vederea demolării,

Inițiator: lordache Cătălin -primarul comunei Sohatu

Persoanele fizice și juridice interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre sus menționat.

Propunerile sugestiile și opiniile se vor depune la registratura Primăriei comunei Sohatu, în atenția inițiatorului proiectului de hotărâre.

De asemenea propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastră, pot fi transmise si prin e-mail la următoarea adresa: registratura@primariasohatu.ro sau la numărul de fax:
0242/517182,
persoana de contact Mircea Mirela.