Anunt

17 feb. 2022 | Anunturi

în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala în administrația publică, Consiliul Local al comunei Sohatu județul Călărași, anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâri:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului financiar la data de 31.12.2021.

Inițiator: lordache Cătălin -primarul comunei Sohatu

Persoanele fizice și juridice interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre sus menționat.

Propunerile sugestiile și opiniile se vor depune la registratura Primăriei comunei Sohatu, în atenția inițiatorului proiectului de hotărâre, până cel târziu la data de 17 martie 2022.

De asemenea propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastră, pot fi transmise si prin e-mail la următoarea adresa: registratura@primariasohatu.ro sau la numărul de fax: 0242/517182, persoana de contact Mircea Mirela.