Adresa Consiliului Județean Călărași

28 iun. 2022 | Anunturi

În atenția Doamnei/Domnului Primar,

Ref: organizarea și desfășurarea unor campanii de informare a conducerii unităților administrativ – teritoriale din județul Călărași despre importanța informării populației cu privire la asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale (cutremur, alunecări de teren și inundații) precum si a unor acțiuni de verificare a existenței poliței de asigurare pentru locuințele aflate în proprietatea statului de pe raza județului Călărași.